اعلانات سایت

لینک مسابقه هفتگی دانش آموزان استان امروز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷ (۵ عصر)

لینک مسابقه هفتگی دانش آموزان استان امروز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷ (۵ عصر)

از یونس فرخ پور در
Number of replies: 0

https://lichess.org/tournament/new


لینک مسابقه هفتگی دانش آموزان استان امروز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷ (۵ عصر)